miércoles, 7 de agosto de 2013

RELIGIOSA, LA MANTIS

¿Qué vos diréi que xa non saibades da MANTIS RELIXIOSA?

 ¿Que a súa cor ou tonalidade depende da vexetación: más verde se a herba está verde, máis clara, castaña e aínda branca se é un verán seco?
 ¿Que é o ÚNICO ANIMAL que ten un só oído?
 ¿Que da súa OOTECA saen as mantiñas xa coma " minyo" do adulto, coa mesma forma=
¿Que é depredador de múltiples insectos "dañinos"?

Non, non vos digo nada, porque da SantaTeresiña xa todo o mundo sabe case que todo?

1 comentario: